Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ các đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên

 

Việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa cấp bách đối với toàn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, công tác phát triển Đảng luôn được Đảng ta quan tâm sâu sắc, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức mạnh của Đảng đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng và là hạt nhân lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Chi bộ 02 trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung đã luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đặc biệt là đoàn viên ưu tú tại các chi đoàn trong toàn Trường. Như vậy đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Quang cảnh tại Lễ kết nạp đảng iên

Sau một thời gian tích cực, rèn luyện, phấn đấu, cùng với sự giúp đỡ của chi bộ. Ngày 12 tháng 01 năm 2022, thực hiện Quyết định số 744-QĐ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hội An về việc kết nạp đảng viên. Chi bộ 02 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng ưu tú Mang Ngọc Hoài Bảo – Chi đoàn 11CTT vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đ/c Bình – Bí thư chi bộ trao quyết định cho đảng viên mới

Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Thái Bình – Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên mới của Thường vụ Thành ủy Hội An cho quần chúng Mang Ngọc Hoài Bảo; Đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thay mặt chi bộ, đồng chí Trần Thanh Tùng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên giúp đỡ đảng viên dự bị. Trên tinh thần đó đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị đảng viên mới được kết nạp với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, với tri thức của mình đồng chí cần phải ra sức phấn đấu và không ngừng rèn luyện hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Tùng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên

Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bổ sung cho Chi bộ 02 nói riêng; Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung nói chung, cũng như Đảng Cộng Sản Việt Nam lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và năng lực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tin, ảnh: Thái Bình – Hồng Hưng

 

Ý kiến của bạn