Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban thường vụ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường cao Những nhà cái hàng đầu Châu á tế và thủy lợi Miền trung nhiemj kỳ 2022-2024
 Đồng chí Phạm Hồng Hưng, Bí thư Đoàn trường
1. Bí thư: Phạm Hồng Hưng
2. Phó Bí thư thứ nhất: Trần Minh Thành
3. Phó Bí thư thứ hai: Huỳnh Thị Thu Giang
4. UV BTV kiêm UV kiểm tra Đoàn trường: Nguyễn Thị Kim Nguyên
5. UV BTV: Nguyễn Văn Nhiên

Ý kiến của bạn