CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Mã ngành, nghề: 6510103

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm (24 tháng)

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Cử nhân trình độ Cao đẳng ngành Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng  đạt chuẩn đầu ra bậc 5 khung trình độ Quốc gia, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có kiến thức kỹ năng chuyên môn tương xứng đáp ứng yêu cầu của thực tế nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng để thực hiện các công việc: Thiết kế, thi công và tổ chức quản lý vận hành các công trình thuộc chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:              

1.2.1 Về kiến thức:

Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật; Hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thân thể, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

– Đọc và vẽ được các bản vẽ xây dựng;

– Trình bày được trạng thái làm việc của các kết cấu cơ bản của công trình xây dựng, tính chất của một số loại vật liệu thường dùng trong công trình xây dựng;

– Mô tả được cấu tạo địa chất công trình, đặc điểm làm việc của nền móng công trình xây dựng

– Trình bày được tác dụng thủy lực đối với công trình xây dựng;

– Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận công trình xây dựng;

– Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn trong xây dựng công trình dân dụng;

– Trình bày được quy trình thi công các công việc xây dựng công trình;

– Nêu được cách thức tổ chức và quản lý trong thi công xây dựng công trình xây dựng.

– Nêu được trình tự, phương pháp lập dự  toán xây dựng.

 

 

            1.2.2 Về kỹ năng:

– Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật; vẽ được bản vẽ công trình dân dụng đơn giản

– Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong thi công xây dựng công trình dân dụng;

– Làm được và chỉ đạo công nhân thực hiện các công việc xây dựng công trình như: công tác nền móng, công tác đào đắp đất đá; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; công tác xây lát gạch, đá ; thi công bê tông; hoàn thiện bề mặt công trình

– Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế và xử lý được những sai phạm thường gặp trong quá trình thi công,

– Lập được báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế công trình và thực hiện công tác tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các dự án xây dựng công trình mới, sửa chữa nâng cấp công trình cũ có qui mô vừa hoặc nhỏ thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng. Tham gia lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế thi công và tư vấn giám sát kỹ thuật các công trình lớn dưới sự hướng dẫn của Kỹ sư.

– Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công, lập được dự toán và tổ chức thi công các công việc;

– Có khả năng nghiên cứu sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm để có thể thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp nêu trên và theo học các chương trình đào tạo cao hơn.

– Có năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

– Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

     1.2.3  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Chấp hành chủ trương, chính sách và Pháp luật của Nhà nước;

– Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

– Có sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại của Bộ Y tế;

– Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và xã hội;

– Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

– Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

– Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, quản lý vận hành công trình thuộc chuyên ngành đào tạo; làm việc tại các ban quản lý dự án xây dựng, các phòng quản lý chuyên ngành được đào tạo.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ điều kiện để học liên thông lên Đại học theo qui định.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: (không tính khối lượng kiến thức ngoại khóa)

– Số lượng môn học, mô đun: 35 môn học, mô đun

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 87 tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương:   420   giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1890   giờ

– Khối lượng lý thuyết: 1045  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1265  giờ

  1. Nội dung chương trình:
 

 

Mã MH/ MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

  Thời gian học tập (giờ)
Số tín chỉ  

Tổng số

Trong đó
  Lý thuyết TH/ TT/TN/BT/TL* Kiểm

Tra

I Các môn học chung  
I.1 Các môn học chung bắt buộc 22 420 180 221 19
MH 01 Chính trị 4 75 42 30 3
MH 02 Pháp luật 2 30 28 0 2
MH 03 Toán ứng dụng 2 30 0 28 2
MH 04 Tin học 3 60 27 30 3
MH 05 Ngoại ngữ 4 90 27 60 3
MH 06 Giáo dục thể chất 2 60 0 58 2
MH 07 Giáo dục Quốc phòng -An ninh 5 75 56 15 4
II Các môn học, mô đun chuyên môn 65 1890 865 941 84
      II.1 Môn học, mô đun cơ sở 26 615 363 219 33
MH 08 Cơ học cơ sở 2 45 28 15 2
MH 09 Sức bền vật liệu 3 60 45 12 3
MH 10 Cơ học kết cấu 2 45 30 12 3
MH 11 Vẽ kỹ thuật 3 75 47 25 3
MH 12 Vật liệu xây dựng 2 45 35 8 2
MH 13 Địa chất công trình 2 45 30 13 2
MĐ 14 Trắc địa 4 120     38 72 10
MH 15 Thủy lực cơ sở 2 45 30 13 2
MH 16 Cấu tạo kiến trúc 2 45 35 8 2
MH 17 Kỹ thuật điện 2 45 30 13 2
MĐ 18 Tin ứng dụng 2 45 15 28 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên ngành 26 555 362 167 26
MH 19 Kết cấu bê tông cốt thép 2 45 30 13 2
MH 20 Kết cấu thép 2 45 30 13 2
MH 21 Máy xây dựng 2 30 24 4 2
MH 22 Cơ học đất 2 45 35 8 2
MH 23 Kỹ thuật thi công 2 45 30 13 2
MH 24 Tổ chức thi công 2 45 35 8 2
MH 25 Nền móng 2 45 24 19 2
MH 26 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2 45 26 17 2
MH 27 An toàn lao động 2 30 25 3 2
MH 28 Dự toán xây dựng cơ bản 2 45 25 18 2
MH 29 Công nghệ xây dựng công trình dân dụng 2 45 33 10 2
MH 30 Thiết kế nhà dân dụng 2 45 26 17 2
MH 31 Cấp thoát nước trong nhà 2 45 19 24 2
II.3 Môn học, mô đun thực tập 13 720 140 555 25
MĐ 32 Thực tập tay nghề xây dựng 3 200 40 147 13
MĐ 33 Thực tập thí nghiệm vật liệu và kiểm định CT 2 80 20   56 4
MĐ 34 Thực tập tốt nghiệp 4 280 40 232 8
MĐ 35 Khóa luận tốt nghiệp 4     160 40 120  
Tổng cộng 87 2310 1045 1162 103

Ý kiến của bạn