TKB khối lớp 10 HK2 năm học 19-20 từ ngày 04/5/20

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ – KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (GDTX)
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 LỚP 10 (KHÓA 43 TC)
Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 09/05/2020
Thứ Lớp 10/1 Giáo viên 10/2 Giáo viên 10/3 Giáo viên
Ngày Tiết P101U P102U P103U
1
2 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên Toán Phạm Văn Tiến
Thứ 2 3 Toán Hóa Toán
04/05/2020 4 Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên
5 Hóa
1 Sinh Đoàn Thị Thu Nguyễn Thị Hồng Chi Địa Lê Thị Liễu
2 Nguyễn Thị Hồng Chi Sinh Đoàn Thị Thu Địa
Thứ 3 3 Địa Lê Thị Liễu Sinh Đoàn Thị Thu
05/05/2020 4 Địa Lê Thị Liễu Toán Đoàn Thị Hiền Sinh
5 Toán
1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Toán Đoàn Thị Hiền Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên
2 Toán Toán Hóa
Thứ 4 3 Sinh Đoàn Thị Thu Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên
06/05/2020 4 Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên Sinh Đoàn Thị Thu
5
1 Văn Nguyễn Thị Liễu Toán Đoàn Thị Hiền Toán Phạm Văn Tiến
2 Văn Toán Toán
Thứ 5 3 Nguyễn Thị Hồng Chi Văn Nguyễn Thị Liễu Hóa Đỗ Thị Khôi Nguyên
07/05/2020 4 Địa Lê Thị Liễu Văn Nguyễn Thị Hồng Chi
5 Văn
1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thị Hồng Chi Toán Phạm Văn Tiến
2 Toán Toán
Thứ 6 3 Địa Lê Thị Liễu Nguyễn Thị Hồng Chi
08/05/2020 4 Văn Nguyễn Thị Liễu
5 Văn
1 Văn Nguyễn Thị Liễu
2 Sử Nguyễn Chí Thanh SHL Đặng Công Huân Văn
Thứ 7 3 SHL Nguyễn Thị Mỹ Duyên Văn Nguyễn Thị Liễu Sử Nguyễn Chí Thanh
09/05/2020 4 Văn Nguyễn Thị Liễu Sử Nguyễn Chí Thanh SHL Trần Minh Thành
5 Văn
GVCN Nguyễn Thị Mỹ Duyên GVCN Đặng Công Huân GVCN Trần Minh Thành
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 04/5/2020
Các lớp học vào buổi chiều bắt đầu từ 13h15.  Học Chương trình Trung cấp vào các buổi sáng trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy, theo TKB riêng

Ý kiến của bạn