Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2019

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2019

Sáng ngày 13-9, Hội đồng Khoa học và Công nghệ trường Cao đẳng Công nghệ , Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung tổ chức nghiệm thu 04 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019

Các đề tài được triển khai từ năm 2018 và trãi qua thời gian dài với sự đầu tư nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc của các nhóm tác giả, mỗi một đề tài mang lại ý nghĩa và ứng dụng trong thực tiễn sản xuất cũng như công tác phục vụ giảng dạy của nhà trường:

1- Đề tài Nghiên cứu tính toán sức chịu tải của đất nền cho phường Cẩm Châu và xã Cẩm Hà TP Hội An của tác giả Phạm Quang Đông: Từ kết quả nghiên cứu điều kiện địa chất của một số khu vực thuộc phường Cẩm Châu và xã Cẩm Hà , thông qua các phương pháp và công cụ tính toán nền móng để xác định sức chịu tải của đất nền tại các khu vực nghiên cứu và đề xuât một sô giải pháp về móng thực tế phù hợp trong thực tế. Đề tài NCKH có ý nghĩa thực tiễn trong công tác thiết kế lựa chọn được giải pháp nền móng hiệu quả, là cơ sở cho việc trong việc cấp phép xây dựng, là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên về tính toán sức chịu tải của đất nền.

   

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Quang Đông

2- Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 11 tính toán xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn” của nhóm tác giả Nguyễn Đại Trung; Phan Thị Tường Vi ( Khoa KTTNN và MT) : Từ kết quả nghiên cứu tình hình xâm nhập mặn trên các sông thuộc hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn các tác giả đã ứng dụng mô hình Mike 11 để tính toán và xây dựng các kịch bản đánh giá diễn biến xâm nhập mặn; dự báo xâm nhập mặn; đề xuất các giải pháp cơ bản phòng chống xâm nhập mặn cho khu vực. Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo có ý nghĩa thực tiễn trong công tác nghiên cứu, giảng dạy ngành Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước của nhà trường

   

Nhóm tác giả Nguyễn Đại Trung, Phan Thị Tường Vi

3- Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng mô hình số độ cao (DEM) và một số ứng dụng của DEM” của tác giả Ngô Hữu Hoạnh: Từ kết quả nghiên cứu một số ứng dụng của DEM để thành lập mô hình số độ cao (DEM) bằng các phần mềm của GIS cho khu vực nghiên cứu (Thành phố Đã Nẵng) từ dữ liệu của đường đồng mức.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo có ý nghĩa thực tiễn trong công tác nghiên cứu, giảng dạy ngành Quản lý đất đai của nhà trường

   

Chủ nhiệm đề tài Thầy giáo Ngô Hữu Hoạnh

4- “ Úng dụng ngôn ngữ Visuas Basic để xây dựng phần mềm tính toán điều tiết năm cho hồ chứa” của nhóm tác giả Văn Công Tuấn, Đặng Quốc Trịnh: Từ kết quả nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ Visuas Basic để xây dựng phần mềm tính toán điều tiết năm cho hồ chứa cho hồ chứa. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa thực tế trong công tác giảng dạy các nôi dung về tính toán thiết kế và quản lý vận hành Hồ chứa nước; Kiểm tra nhanh kết quả tính toán của học sinh, sinh viên đồng thời có thể ứng dụng trong thực tế thiết kế, quản lý vận hành hồ chứa tại các địa phương.

   

Nhóm tác giả Văn Công Tuấn, Đặng Quốc Trịnh

Qua một ngày làm việc, các đề tài NCKH đã được Hội đồng khoa học và công nghệ trường đánh giá cao về phương pháp, nội dung và kết quả nghiên cứu của các tác giả và nhóm tác giả. Các đề tài NCKH có tính ứng dụng trong công tác giảng dạy ở nhà trường và có thể áp dụng trong thực tế sản xuất. Để góp phần hoàn thiện đề tài. Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 sẽ được Hội đồng Khoa học và Công nghệ trường công bố trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phạm Nhật Thích

Ý kiến của bạn