Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019

Ngày 21/02/2020, Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Lê Hữu Dõng-Bí thư Đảng bộ, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng, các Chi ủy trực thuộc cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ

Trong năm 2019, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2019 đã đề ra.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đảng bộ trường lần thứ XIV, trong năm 2019 Trường đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra như: Công tác Đào tạo; Khảo thí Kiểm định chất lượng; Quản lý HSSV; Khoa học Công nghệ; Hợp tác quốc tế; Xây dựng cơ sở vật chất; Công tác Tài chính, Thi đua – Khen thưởng; Hoạt động phục vụ sản xuất; Công tác Tổ chức Cán bộ…

Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy luôn coi trọng công tác xây dựng đảng bộ theo tiêu chuẩn của tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Luôn luôn chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng viên. Đảng ủy đã phối hợp tốt với Chi bộ và các tổ chức quần chúng lựa chọn và giáo dục các đồng chí quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng. Năm 2019, các Chi bộ đã thẩm tra lý lịch kết nạp đảng viên, đến nay đã và đang hoàn thiện hồ sơ, xác minh lý lịch cho 04 quần chúng ưu tú, đã kết nạp mới được 01 đảng viên

Tại Hội nghị, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ để thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 cũng được đưa ra và thảo luận: Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Giáo dục chính trị trư tưởng; Nâng cao chất lượng đào tạo; Tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo, hình thức đào tạo; Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý; Tập trung nguồn lực phát triển các hoạt động bồi dưỡng giáo viên; Tằng cường công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hơp tác quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Dõng – Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung đã đạt được trong năm 2019 và cũng mong rằng Đảng ủy sẽ chỉ đạo sâu sát hơn nữa với các Chi bộ trực thuộc nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2020 và Tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ trường khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Dõng – Bí thư Đảng bộ đã trao Giấy khen và hoa cho Chi bộ 2 và Các đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2019.

1. Đồng chí Phạm Hồng Hưng – Chi bộ 3

2. Đồng chí Lương Ngọc Hạ – Chi bộ 3

3. Đồng chí Ngô Hữu Hoạnh – Chi bộ 3

4. Đồng chí Huỳnh Hồng Sơn – Chi bộ 2

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 
 
Tin, ảnh: Phạm Trung Hội

Ý kiến của bạn