Tìm hiểu về học phí và các khoản thu

Học sinh,sinh viên khi nhập học tại trường sẽ nộp các khoản thu và học phí được quy định như sau:

 

A. CÁC KHOẢN THU:

 • Các khoản thu bao gồm các khoản bắt buộc theo quy định của Chính phủ (Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thân thể). Đây là khoản thu theo năm hoặc khóa học. Đối với thí sinh có thẻ Bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng sẽ không thu và tiếp tục nộp kinh phí theo quy định sau khi hết hạn.
 • Các khoản thu của Nhà trường (Đồng phục thể dục thể thao, an ninh -quốc phòng; đồng phục nghề nghiệp). Đây là khoản thu bắt buộc của Trường và tùy theo ngành/ nghề cấp trình độ.
 • Khoản thu của Nhà trường (Nước uống toàn khóa; Giấy thi; Thẻ HSSV…)
 • Khoản thu tạm ứng của Nhà trường. Đây là khoản thu dùng để cho HSSV mượn sách thư viện; các trang thiết bị thực hành, thực tập của Nhà trường. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu HSSV không làm mất mát, hư hỏng sẽ được hoàn trả lại.
 • Khoản thu dùng cho hoạt động của Đoàn Thanh niên theo quy định của Thành đoàn Hội An.
 • Ngoài ra, tùy theo ngành/ nghề và cấp trình độ trong quá trình học tập HSSV phải đóng các khoản dùng để đi thực tế; mua nguyên vật liệu (nếu có) để thực hành…

 

B. HỌC PHÍ:

 • Học phí của Nhà trường được lấy theo khung quy định của Chính phủ. Học phí phụ thuộc vào ngành/ nghề và trình độ đào tạo. Tham khảo học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với trình độ sơ cấp, trung cấp; trình độ cao đẳng dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
 • Các thí sinh thuộc diện chính sách được miễn giảm theo quy định của Chính phủ.
 • Thí sinh tốt nghiệp THCS tham gia học Trung cấp và GDTX (để lấy bằng cấp 3) sẽ được miễn 100% học phí trung cấp và được Nhà trường hỗ trợ học phí học GDTX.
 • Tất cả các thí sinh học ngành Cấp, thoát nước trình độ trung cấp, cao đẳng đều được miễn 100% học phí
 • Ngoài ra Nhà trường còn có chính sách miễn giảm riêng theo quy định của trường, như giảm 50% học phí cho tất cả các HSSV năm thứ nhất trong kỳ đầu tiên.
 • Học phí sẽ được thay đổi khi Chính phủ có quy định mới. Học phí tại Nhà trường ổn định cho toàn khóa theo khung Chính phủ quy định.

 

Tất cả các khoản thu và học phí đều được ghi rõ trong Giấy báo nhập học. Trong đó ghi rõ mức thu, nội dung và thu theo học phí, năm học hay khóa học.

 

Ý kiến của bạn