Các ngành nghề đào tạo

A. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:
1. Công nghệ kỹ thuật xây dựng
2. Xây dựng công trình thủy
3. Công nghệ kỹ thuật giao thông
4. Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
5. Cấp, thoát nước
6. Kế toán
7. Quản lý đất đai
B. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP:
1. Xây dựng công trình thủy
2. Thủy lợi tổng hợp
3. Công nghệ kỹ thuật xây dựng
4. Cấp, thoát nước
5. Kế toán doanh nghiệp (bao gồm kế toán du lịch – dịch vụ)
6. Quản lý đất đai
7. Quản lý nhà đất
8. Quản lý tài nguyên và môi trường
9. Công nghệ kỹ thuật môi trường
10. Tin học ứng dụng
11. Nghiệp vụ Lễ tân
12. Nghiệp vụ nhà hàng
13. Điện – nước
C, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:
1. Kế toán doanh nghiệp
2. Nghiệp vụ lễ tân
3. Nghiệp vụ nhà hàng
4. Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
5. Lắp đặt đường ống nước
6. Quản lý vận hành bơm điện
7. Kỹ thuật xây dựng
8. Cấp nước
9. Sửa chữa máy vi tính
10. Quản lý công trình thủy nông

 

Ý kiến của bạn