Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn – Mối quan hệ khăng khít giúp nâng cao công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

  Với phương châm học đi đôi với hành, nghiên cứu khoa học phải ứng dụng được vào thực tiễn và công tác giảng dạy. Những năm qua, đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung… Đọc thêm