Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao Những nhà cái hàng đầu Châu á tế và Thủy lợi miền Trung và Tập đoàn Takara Nhật Bản

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao Những nhà cái hàng đầu Châu á tế và Thủy lợi miền Trung và Tập đoàn Takara Nhật Bản Chiều ngày 01/7/2022, Trường Cao Những nhà cái hàng đầu Châu á tế và Thủy lợi miền Trung tổ chức Lễ ký… Đọc thêm

Tổng Giám đốc Công ty TaKaRa – Nhật Bản đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Để theo kịp xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa trong giáo dục và đào tạo, trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế và tìm kiếm cơ hội việc làm cho HSSV tại các thị trường lao động ngoài nước, sáng ngày… Đọc thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG LẦN THỨ 29, NHIỆM KỲ 2022-2024

  Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung đã tổ chức Đại hội lần thứ 29, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Văn nghệ chào mừng Đại hội Tuổi trẻ… Đọc thêm

Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn – Mối quan hệ khăng khít giúp nâng cao công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

  Với phương châm học đi đôi với hành, nghiên cứu khoa học phải ứng dụng được vào thực tiễn và công tác giảng dạy. Những năm qua, đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung… Đọc thêm