Vui lòng nhập thông tin và nội dung phản hồi cho chúng tôi

 

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG

  • Địa chỉ : 14 Nguyễn Tất Thành – TP.Hội An – Quảng Nam.
  • Điện thoại :02353.861282 – 863366
  • Fax: 02353.861162