Ban chấp hành Đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đồng chí Lê Ngọc Viên – Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí Phạm Trung Hội – Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thế – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy

4. Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Đảng ủy viên

5. Đồng chí Phan Thị Ái Hoa – Đảng ủy viên

6. Đồng chí Ngô Hữu Hoạnh – Đảng ủy viên

7. Đồng chí Nguyễn Minh Phụng – Đảng ủy viên

8. Đồng chí Phạm Hồng Hưng – Đảng ủy viên

 

Ý kiến của bạn